Kontakty

Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s.


Naše adresa je :
Husovo náměstí 1202
Nové Město nad Metují
PSČ 549 01

IČO: 26675501
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 78-8968270287/0100

ředitel a statutární zástupce o.p.s.: Mgr. Andrea Krákorová, tel.: 608 377 767


herna MC se nachází v prostorách domu 1202 pana Josepha Michaela Barton-Dobenin
Telefony:
Mateřské centrum774 549 011 - Věrka
Skype:
mcnazamecku

Email:
mcnazamecku@gmail.com

Facebook:
facebook.com/nazamecku.materskecentrum

Správní rada o.p.s.:
Mgr. Markéta Hanušová - předseda
MUDr. Pavlína Neumannová - člen
Mgr. Václav Kupka - člen

Dozorčí rada o.p.s.:
Věra Plíhalová - předseda
Andrea Zítková - člen
Iveta Škaldová - člen